Användningen av elchocker bara ökar och ökar

Trots omfattande rapportering i media – Uppdrag Granskning, Debatt m.fl – om skador från ECT-behandling, fortsätter antalet elchocker att öka som aldrig förr.

Sverige är värst i världen per capita med ca 60 000 elchocker om året enligt en undersökning från KMR. Antalet har tredubblats de senaste åren. I flera andra länder och delstater är ECT förbjudet.

Media har slagit larm, ställt psykiatrin mot väggen och fått dem att erkänna att patienten riskerar bestående minnesskador efter ECT. Denna information har varit känd men undanhållits från patienten och de anhöriga.

Socialstyrelsen har JO-anmälts av KMR för sin dåliga kontroll och uppföljning av ECT-behandlingarna. De vet inte ens hur många elchocker som ges varje år. Det finns inte heller någon långsiktig uppföljning.

Trots detta har antalet elchocker fortsatt att öka kraftigt i Sverige.

Elchocker är en inhuman och ålderstigen ”behandling” som härrör sig från bedövning av grisar innan slakt i Rom på 1930-talet. Psykiatrikern Ugo Cerletti kom sedan på att testa detta på människor.

Kom ihåg att det är samma elchock nu som då. Det ser lite finare ut nu än i ”Gökboet” men effekten och skadan är densamma.

Hundratals vittnesmål finns på skador från elchocksbehandlingar. Detta är trötta, rädda och skamsna människor som inte mäktar med att anmäla. De vill inte riva upp gamla sår.

En vetenskaplig granskning från 2010 slår fast: ”Om vi tog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, t.ex. roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier.”
Professorerna John Read (University of Auckland – NZ) och Richard Bentall (University of Liverpool – UK).

Se länk till arbetet om ECT här.

Tusentals elchocker ges varje år i Sverige till barn, äldre och gravida kvinnor samt under tvång. Förbjud dem till att börja med.

Våra skattemedel finansierar detta eskalerande vansinne!

När skall politikerna vakna?

Peter U Larsson
Medlem i Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Se ny hemsida om elchocker här.

Peter U Larsson – insändare om elchocker

Jag skrev nedanstående insändare och skickade ut den till tidningar i Sverige.
Flera tog in den!

peterularsson-2


Jag skäms för att jag är svensk!

Älskar Sverige och svenskarna på många sätt och vis, men i ett avseende skäms jag för att jag är svensk: Vi är bäst i världen på att ge elchocker!

För mig är detta ofattbart. Varför ger vi flest antal elchocker i världen per capita
– ca 50 000 / år?

Detta är Sverige år 2009. Ett välutvecklat land som säger sig värna om de mänskliga rättigheterna.

Ett flertal länder har antingen förbjudit denna ”behandling” eller använder den mycket ringa.

Jag tycker att Socialstyrelsen omedelbart skall stoppa alla elchocker till barn, äldre och gravida kvinnor.

De tusentals elchocker som ges under tvång varje år i Sverige skall också förbjudas.

Jag är övertygad om att svenska myndigheter kommer att få be om ursäkt och betala skadestånd till de som har drabbats.

När skall politikerna vakna?

Peter U Larsson
Medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Röda Korset.


Välkommen att skriva på protestlistan mot elchocker!

Hälsn,
Peter

Jag skäms över att vara svensk!

peterularsson-1

Det finns många saker som jag älskar med svenskar och Sverige.

En sak får mig dock att skämmas stort:
Sverige är bäst i världen på elchocker!

Tro det eller ej, men det är faktiskt sant! Sverige är det land i världen som ger flest antal elchocker per capita.

Detta är kanske inte lätt att ta till sig men ytterst nödvändigt. Mängder av människor har kontaktat mig och berättat om skador de har fått från elchocker / ECT / elbehandling. (Vad man nu väljer att kalla det!)

Detta är människor som är maktlösa och som har fått sina mänskliga rättigheter kränkta!

Här är ett exempel:

Jag blev galen av elchocker
Har genomgått en behandling om 7 st ect-behandlingar, Har blivit helt personlighetsförändrad. Känner inte igen mig själv alls. Jag fungerar inte. Känner mig så trög. Har under den här perioden ställt till med väldigt mycket som jag inte ens minns. Shopat som en galning. Allt är som en enda dimma. Jag är så rädd för att jag aldrig ska bli normal igen. Jag fick ingen information om att jag kunde bli så här. Helt galen.

Aftonbladet tog upp ett fall igår:

Tappade minnet av elchockerna
Dottern: Mamma frågar hur det var när jag var liten. Mot sin vilja behandlades Helena med elchocker – och tappade minnet. Metoden har ökat explosionsartat i Sverige. – Fyra eller fem år av mitt liv har bara försvunnit, säger hon. Aftonbladet 18/11 09

Jag förstår inte varför Sverige skall öka sin användningen av elchocker kraftigt (ca 50 000 om året), när ett flertal länder i världen har förbjudit det.

Tycker inte att man skall elchocka människor – speciellt inte under tvång, till barn, till äldre eller till gravida kvinnor.

Det finns åtskilliga bevis och vittnesmål på de skadliga effekterna av elchocker.

Hur har vi kunnat låta detta ske?


UPPDRAG GRANSKNING

tar upp problemet med elchocker / ECT / elbehandling
SVT 18/11 09 kl 20:00

”Patienterna har inte fått veta sanningen om riskerna

ONSDAG 18 NOVEMBER: Elbehandlingar, så kallad ECT, mot depressioner har blivit allt vanligare i Sverige. Att det är en behandling med flera allvarliga biverkningar har många patienter aldrig fått veta. I två program granskar reportrarna Janne Josefsson och Kristina Hedberg riskerna med ECT. Risker som myndigheter och experter mörkat.”

Se mer info här.

Människor som har blivit skadade av elchocker, ECT. Se fler vittnesmål här.

protestlistan och dess länkar kan du läsa alla fakta om denna omänskliga behandling.

Det finns en utländsk protestlista här.

Gå gärna med i den nya Facebook-gruppen ”Vi som inte gillar att användningen av elchocker ökar kraftigt i Sverige!”.

Din hjälp behövs för att vi skall kunna hantera den här situationen i Sverige. Vi kan inte tillåta att tusentals människor tvingas till elchocker. Hur skall vi kunna acceptera att elchocker ges till barn, äldre och gravida kvinnor?

Hjälp till genom att skriva på protestlistan!
Protestlista mot elchocker / elbehandling / ECT

Välkommen att kommentera eller kontakta mig!

Med vänlig hälsning,
Peter

KONTAKTA MIG. Fyrabarns-pappa, medmänniska, medlem i AMNESTY, KMR (Kommittén för mänskliga rättigheter) och RÖDA KORSET.